Гардиши хун.

Хун дар бадани одам тавассути ду системаи рагњо ,яъне доирањои хурду калони гардиши хун,ки бо дил пайвастанд,њаракат мекунанд.Доираи хурди гардиши хун  вазифаи мубодилаи газњоро иљро мекунад.

Доираи калони гардиши хун бо бофтаю њуљайрањои бадан ,оксиген, моддањои ѓизои ,намак,витаминњо мебарад ва аз онњо охирин мубодилаи моддањоро хориљ мекунад.Дил узви ковоки мушакї буда ,дар ковокии ќафасисина љой гирифтааст.Сохти дил ба вазифааш мувофиќ буда, тавассути як девори яклухти ба ду њисса њиссањои росту чап људо мешавад,ки  њар яки онњо ба ду шўъбаи бо њам алоќаманд:шўъбаи боло дањлези дил,шўъбаи поён –меъдачаи дил иборат аст.Хамин тариќ дили инсон монанди дили њамаи њайвоноти ширхур чорхуљра аст.  Дил мунтазам кашиш хурда хунро бо фишори зур бо артерияњо мефиристад.

Читайте также:

Добавить комментарий