Доираи хурди гардиши хун.

Ба дањлези рости дил аз венањои поёну боло ва инчунин аз венањои  аслии дил хуни венавии камоксиген ворид мешавад.Меъдачаи рости дил  кашиш хурда хуни венавиро ба танаи артерияи чапу рости шуш људо  шуда, ба суи шуш меравад,меронанд.Дар дохили шуш артерияи шуш  мисли дарахт шох меронадва ба шохчањои артерияњои нисбатан хурдтар  таќсим мешавад.

Хангоме,ки дар капилярњои шуш хун љори мешавад бо он оксиген мегузарад.Дар баробари ин аз хун гази зиёдати ангидриди карбонат ба  њаво мебарояд,яъне хуни венави ба хуни артериявї табдил меёбад.Сипас хуни артериявї дар венањои дохили узви шуш љамъ мешаванд,баъд венањои шуш якљоя шуда ,ду венаи шушро барпо мекунад.

Хуни артериявї аз ин љо тавассути сурохии дањлезу меъдачаи чап ,ки  дорои дарѓоти дуќабата  аст ба суи меъдачаи чапи дил мегузарад.Рагњои  хун аз меъдачаи рости дил сар шуда ,тавассути артерияњо љараёнњои  микросилкулятории дил мекашад.

Читайте также:

Добавить комментарий