Рубрика: Фанҳои Донишҷуён

0

Мавзўъ: Мафхумхои асосии маркетинги инноватсиони

1. Моњияти маркетинги инноватсионї Даврањои асосии раванди инноватсионї 3. Интихоби стратегияи инноватсионї   1. Моњияти маркетинги инноватсионї       Пайдоиши маркетинги инноватсионї таќозои замон аст. Равандњои инноватсионї ва корбасти онњо дар мавод ва техникаи нав...

0

Коидахои бархам додани бонк

То бархам додани бонки сахомию тичорати, Бонки милли (маркази) чорахои заруриро оид ба ислох кардани фаъолияти ин бонк ё ташкилоти молиявии гайрибонки меандешад. Яке аз ин чорачуихо таъин намудани маъмурияти муваккатй (мудири муваккати) аст....

0

Воситахон пулии чалбшаванда

а) амалиёти амонати ва пасандози. Хусусияти хоси муассисаи боиси он аст, ки хамчун як корхонаи тичорати, кисми асосии захирахои карзии вай аз хисоби маблагхои чалбшуда ташкил мегарданд. Воситахои пулие, ки бонкхо чалб менамоянд таркиби...

0

Воситахои хусусии бонк

Захирахои карзии дар натичаи амалиёти пассиви ба вучудомадаи бонк, дар тарафи пассиви тавозуни (баланси) он дарч мегарданд. Захирахои бонк аз инхо иборатанд: воситахои хусусии бонк, воситахои карзй ва воситахои чалбшуда. Дар мачмуъ бонк ин...

0

Захирахои карзи ва таснифи онхо

Сарчашмаи асосии карзи бонки пеш аз хама маблагхои пулии худи бонк аст. Бонкхои сахомию тичорати бо маблагхои сахмдорон созмон дода шуда, сармояи оинномавии бонкро ташкил медиханд ва бонк фаъолияти худро огоз менамояд. Меъёри сармояи...

0

Муносибати бонки тичорати бо Бонки миллии Точикистон

Вазифаи умумии танзими фаъолияти хар бонки тичорати дар чорчубаи сиёсати ягонаи пулию карзии Хукумати мамлакат ба ухдаи Бонки миллии Точикистон гузошта шудааст. Ин танзим чихати мусоидат намудан ва таъмини омилхои зерин равона карда мешавад:...

0

Вазифахои асоси ва максади бонки тичорати

Вазифахое, ки бонки тичорати ичро менамояд, бо сатхи тараккиёти иктисодиёти мамлакат ва муносибатхои бозори алокаманданд. Бинобар ин, вобаста ба сатхи муносибатхои бозори, бонк метавонад дар назди худ вазифахои зиёдеро гузорад. Баъзе аз вазифахои асосии...

0

Бонки тичорати ва сохтори он

Бонк — ташкилоти карзи буда, дорои хукуки гузаронидани чунин амалиёт аст: чалб намудани амонат ва пасандозхои шахсони хукуки ва вокеи ва аз хисоби онхо аз номи худ додани карз, аз руи усулхои муздноки, мухлатноки...