Рубрика: Таджикский блог

ИНКИШОФИ АФКОРИ ИҚТИСОДӢ ТО МЕРКАНТИЛИЗМ

Ҳар як илм дар натиҷаи кӯшиши одамон оид ба ҳал намудани масъалаҳои муайяни ба табиат, ҷамъият ва баҳамтаъсиррасонии онҳо таалуқ дошта пайдо мешавад. Ҳамаи ин гуфтаҳо ба пуррагӣ ба комплекси илмҳои иқтисодӣ мансубанд. Аз...

Вайшешика

Фалсафаи вайшешика (аз калимаи санскритии вашеша – тафовут, хусусият) бошад, дар асри V пеш аз эраи мо ба миён омада, асосгузори он Канада, ки бо номи Улука низ маъруф аст, ба шумор меравад. Таълимоти...

Йога

 (калимаи санскритї буда, маънояш  фикри амиќ, иштирок, якшавї, риёзати фикриву љисмонї мебошад). Фалсафаи йога низ мансуби мактабњои ќадими фалсафии ведї буда, аввалин бор дар «Упанишодњо» ёдрас шуда буд, ки йогаро воситаи асосии дарки асрори...

Няя

Тамоили  дигари  фалсафии  Њинди ќадим  мактаби  няя  ба  шумор  меравад. Няя  калимаи  санскритї  буда,  маънояш  ќоида, муњокима,  тадќиќот, мантиќ  мебошад.  Асосгузори  он мутаффакири  Њинд  Готама — муаллифи  рисолаи «Няя — сутра» мебошад, ки тахминан...

Санкњя

Санкњя — яке  аз макотиби ќадими фалсафии Њиндустон ба шумор  меравад, ки дар асри VII пеш аз мелод ба вуљуд омадааст. Санкњя калимаи санскритї буда, маънояш адад, њисоб, њисобдон, њисоб кардан мебошад. Аќидае вуљуд...

Галина Боб впервые показала сына

Галина Боб // Фото: «Инстаграм» Коллеги по цеху звезды сериала «Деффчонки» Галины Боб поздравляли ее с рождением первенца лишь три недели назад, и уже на днях молодая мама впервые поделилась с поклонниками первым снимком...

чайния

Љайния  таълимоти динию фалсафиест, ки дар асрњои VI-V пеш аз милод зуњур карда, бо мурури замон ба яке аз динњои Њиндустони ќадим табдил ёфт. Асосгузори он Вардњамана ба шумор меравад, ки бо  лаќаби Мањавира...

Таълимоти чорвакхо

Фалсафаи чорвакњо, ки бо номи локаята .низ маъруф аст, таълимоти материалистии ањди бостони Њинд ба шумор меравад. Локаята-аз калимаи  санскритии «лока» гирифта шуда, маънии «макон, кишвар, мамлакат, олам, Коинот, замин, њаёт»-ро ифода намуда, дар...