СотвориДобро.ру Всё обо Всём

0

Самаранокии нисбии рељаҳои қурби асъори чандирӣ ва устувор.

Нигоҳдории қурбҳои устувори асъор захираҳои лозимиро барои рўпўш намудани касри ба таври даврӣ ба вуљудояндаи тавозуни пардохт талаб менамояд. Агар захираҳо нокифоя бошанд, мамлакатҳо бояд сиёсати дефлятсиониро доир ба паст намудани нархҳо ва даромадҳо...

0

Дар иқтисодиёт

Дар иқтисодиёти хурди кушода, ки барои он меъёри фоизи дохилии бозорӣ бо сатҳи миёнаи љаҳонӣ муайян карда мешавад ва қобилияти гардиши сармоя мукаммал аст, яъне дар ҳаракати анбўҳи сармоя маҳдудиятҳо љой надоранд, ғасби фиксалии...

0

Таъсири сиёсати макроиқтисодӣ ба динамикаи қурби мувозинии воқеии асъор.

Қурби мувозинии воқеии асъор (ниг.ба расми 3) дар сатҳе муайян карда мешавад, ки ба нуқтаи бурриши хати амудӣ мувофиқат мекунад ва фарқияти байни пасандозҳо ва инвеститсияҳоро мефаҳмонад. Дар нуқтаи мазкур, арзаи асъори миллӣ ба...

0

Динамикаи коэффитсиентҳои рафторӣ

Динамикаи коэффитсиентҳои рафторӣ K аз сатҳи меъёрҳои фоизи бозорӣ дар дохили мамлакат ва хориља (i ва if  мувофиқа), аз сатҳи инфлятсияи интизорӣ дар дохили мамлакат ва хориља (ва ), ҳамчунин динамикаи касри тавозуни савдо...

0

Паритети қобилияти харидорӣ

Дар дурнамои дарозмуддат қурбҳои номиналӣҳаракаткунанда мебошанд ва ба тағйироти дараљаи нарх мутаасир мешаванд, ки қурбҳои воқеии асъорҳо риояи паритети қобилияти харидрриро таъмин намуда, бетағйир мемонанд. Паритети қобилияти харидорӣ‐ дараљаи қурби мубодилавии асъорҳо мебошад, ки...

0

Мутаносибияти қурбҳои номиналӣ ва воқеии асъор дар дурнамои кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат. Омилҳои муайянкунандаи динамикаи қурби асъори номиналӣ дар давраи дарозмуддат.

Қурби асъори воқеӣ — нархи нисбии молҳои дар ду мамлакат истеҳсолшуда мебошад. Азбаски қурби воқеии асъор мутаносибиеро тавсиф мукунад, ки дар мамлакат фурӯхта мешаванд, бинобар ин, қурби воқеии асъор баъзан ҳамчун шароитҳои савдо муайян...

0

Бо мурури пастравии қурби фунт

Бо мурури пастравии қурби фунт молҳои англисӣ нисбатан барои хориҷиҳо арзон мешаванд ва хариди онҳо зиёд мегардад. Содироти афзоянда аз Британияи Кабир тақозоро ба фунт стерлинг зиёд мегардонад – мувозинӣ дар бозори асъор аз...

0

Қурби асъор ва омилҳои муайянкунандаи он.

Бозори асъор: мафҳумҳои асосӣ. Низоми қурбҳои чандирӣ ва устувори асъор. Дар савдои байналмиллалӣ асъорҳои гуногуни миллӣ истифода карда мешаванд, ки дар шароити мутаносибиятҳои гуногун дар бозорҳои асъор яке бо дигаре мубодила мегардад. Қурби номиналии...