СотвориДобро.ру Всё обо Всём

0

Аҷоиботи илми географияи Чахон

1.Дарёи аз ҳама дарозтарини ҷаҳон. Дарозтарин дарё дар ҷаҳон дарёи нил мебошад. Дарозии дарёи  Нил 6671 км-ро ташкил медиҳад, вале баъди таъсиси обанбори Насер дар болотари сарбанди Асуан дарозии он кутоҳтар гардид. Агар эстуарии...

0

Барои хонандагони синфи 7 – 8 – 9 – 10 – 11

Вирусњои  компютерї Вирусњо  программањои  табдилдодае  мебошад,  ки  њаљмашон  на  он  ќадар  калон  аст.  Вирусњо  кори  компютерро  суст  карда  худашон  махфи  ба  дискњо  дохил  мешаван.  Соли  1986  вируси  Brain  ба  воситаи  диско  ба  компбтерњои  фарди ...

0

Савол ва Чавоб аз Компютер

1.Нуқта чист? Элементи хурдтарине, ки принтер чоп мекунад. 2.Пиксел чист? Элементи хурдтарин дар графикаи растровӣ мебошад. 3. Видеопиксел чист? Элементи хурдтарини экран мебошад. 4. Графикаи векторӣ асосан барои чӣ истифода мешавад? Барои сохтани буклетҳои...

0

Дохилкунӣ ва таӽриркунииматн.

ДохилкунииматнбоёриитаӽриргариWordхелеосониӌро карда мешавад.Матни аз клавиатура дохилкардашудаӽамонзамондар майдоникорииравзананамудормешавад.Мавӄеисимволинавбатиидохилшавандаро дар экран курсориматнӣмуайянмесозад.КурсориматнииWordшаклихатиростивертикалиродорад. Бароибаабзатсинтихобахшиданкифояаст, китугмаиEnterпахш карда шавад. Матниӽуӌӌат аз як сатрбасатриоянда ба таври автоматӣгузаронидамешавад. Таӽриркунииматн низ дар Word он ӄадардушворнест.Аслан дар равандидохилкунииматниӽуӌӌатӽосодирнамуданихатогиӽо аз эӽтимолдурнест.Бароиислоӽнамуданионӽо, пеш аз ӽамамобояд...

0

Сохти рагхои хунгард.

Тамоми артерияњои доираи калони гардиши хун аз аорта ибтидо меёбанд,ки сохташон гуногун аст. Сохти девори рагњои хунгард ба вазифаашон мувофикат мекунанд. Артерияњоро мувофиќи равзану ќутрашон ба тарзи шарти ба артерияњои калон, миёна ва хурд...

0

Гардиши хун.

Хун дар бадани одам тавассути ду системаи рагњо ,яъне доирањои хурду калони гардиши хун,ки бо дил пайвастанд,њаракат мекунанд.Доираи хурди гардиши хун  вазифаи мубодилаи газњоро иљро мекунад. Доираи калони гардиши хун бо бофтаю њуљайрањои бадан...

0

Доираи хурди гардиши хун.

Ба дањлези рости дил аз венањои поёну боло ва инчунин аз венањои  аслии дил хуни венавии камоксиген ворид мешавад.Меъдачаи рости дил  кашиш хурда хуни венавиро ба танаи артерияи чапу рости шуш људо  шуда, ба...

0

Доираи калони гардиши хун.

Аз меъдачаи чапи дил оѓоз меёбад. Мушаки девори дил кашиш хурда, хуни артериявиро бо фишори 200мм сутунчаи симоби аз меъдачаи чапи дил ба суи артерияи калонтарини бадан ,яъне ба аорта мефиристонанд.   Сипас аорта ба...