Метки: Информатика

0

Катакчахо ва гурўхи катакчахо.

Барои људокунии як катакча нишондињандаи мушакро ба он оварда ќарсос кардан лозим аст ё бо ёрии тугмањои идоракунии курсорро рамкаи сиёњро ба ин катакча овардвн даркор аст. Барои људокунии диапазони катакчањо аввал ячейкаи якумро...

0

Компютери шахси ва ќисмхои таркибии он

Истилоњи «информатика» дар ибтидои солњои 60 – уми асри XX дар Фаронса пайдо шуда, аз якљоякунии ду калима «информатсия» ва «автоматика» њосил шуда аст. Аз калимаи якум инфор ва дуюм матика гирифта шудааст. Информатика...

0

Хотираи доими.

Одатан ин хотира дар дискњои магнитї таљассум мешавад. Ду намуди дискњои магнитї мављуданд. Якумаш дискњои ќаиш ё дискет номидашаванда. Дискетањоро   д ар ќисми барои сабт ва хондани информатсияњо зарур – дисковод аст, мегузоранд. Дар...

0

Информатика ва техналогияхои информатсиони хамчун илм.

Истилоњи «информатсия» яке аз категорияњои умуиилмї буда, аз калимаи лотинии informatio гирифта шудааст. Инсон доимо бо информатсия сару кор дошта, дар тамоми фаъолияташ истифода мебарад. Вай барои кабули информатсия намудњои гуногуни њиссиёташ – гўш,...